Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Veinge / Ändring av detaljplaner för Veinge samhälle

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Ändring av detaljplaner för Veinge samhälle

Förstora bilden - Veinge.jpg

Flygfoto över Veinge samhälle sett från nordost.

Planområdet berör Veinge samhälle med några undantag.
Syftet med planändringen är att kunna utöka byggrätten för komplement-byggnad till 80 kvadratmeter. Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad blir 3,0 meter.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2009-08-11. Beslutet vann laga kraft 2009-09-09.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument