JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Veinge / Ändring av detaljplaner för Veinge samhälle

Ändring av detaljplaner för Veinge samhälle

Flygfoto över Veinge samhälle sett från nordost.

Planområdet berör Veinge samhälle med några undantag.
Syftet med planändringen är att kunna utöka byggrätten för komplement-byggnad till 80 kvadratmeter. Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad blir 3,0 meter.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2009-08-11. Beslutet vann laga kraft 2009-09-09.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 42I
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan granskad den 30 juni 2017