JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Veinge / Del av Vessinge 1:60

Del av Vessinge 1:60

Flygfoto över planområdet i nordöstra delen av Veinge samhälle.

Planområdet är beläget i östra Veinge i Äringsvägens förlängning. I söder avgränsas området av Vibeshögsvägen.

Planens huvudsakliga syfte är att genom förlängning av Äringsvägen tillskapa fyra tomter i nära anslutning till befintlig infrastruktur och teknisk försörjning.
Planförslaget har inte ändrats efter samrådet.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Planförslaget har antagits av kommunfullmäktige 2007-09-27.  Beslutet vann laga kraft 2008-03-25.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan granskad den 30 juni 2017