Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Veinge / Del av Vessinge 1:60

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Del av Vessinge 1:60

Förstora bilden - Veinge160web.jpg

Flygfoto över planområdet i nordöstra delen av Veinge samhälle.

Planområdet är beläget i östra Veinge i Äringsvägens förlängning. I söder avgränsas området av Vibeshögsvägen.

Planens huvudsakliga syfte är att genom förlängning av Äringsvägen tillskapa fyra tomter i nära anslutning till befintlig infrastruktur och teknisk försörjning.
Planförslaget har inte ändrats efter samrådet.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Planförslaget har antagits av kommunfullmäktige 2007-09-27.  Beslutet vann laga kraft 2008-03-25.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument