JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Veinge / Del av Vessinge 1:60

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Vessinge 1:60

Flygfoto över planområdet i nordöstra delen av Veinge samhälle.

Planområdet är beläget i östra Veinge i Äringsvägens förlängning. I söder avgränsas området av Vibeshögsvägen.

Planens huvudsakliga syfte är att genom förlängning av Äringsvägen tillskapa fyra tomter i nära anslutning till befintlig infrastruktur och teknisk försörjning.
Planförslaget har inte ändrats efter samrådet.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Planförslaget har antagits av kommunfullmäktige 2007-09-27.  Beslutet vann laga kraft 2008-03-25.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 7LH
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017