JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Veinge / Del av Vessinge 2:132, del av väg 553 (Veingevägen)

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av Vessinge 2:132, del av väg 553 (Veingevägen)

Flygbild över Veinge sett från öster med planområdet markerat.

Planområdet är beläget i östra delen av Veinge och omfattar del av Veingevägen (väg 553).

Som en del i ett projekt kring trafikmiljöåtgärder håller Vägverket idag på att rusta upp Veingevägen. Syftet är att skapa en lokalgata med god trafiksäkerhet och estetik som i möjlig mån förhindrar genomfartstrafik. I den norra delen av vägen har det bedömts lämpligt att anslutningen mot väg 552(Vibeshögsvägen) flyttas västerut. På så sätt får man en rät anslutning till väg 552, vilket är positivt både för trafiksäkerheten och för estetiken.

Planförslaget innebär inte betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2009-04-15. Beslutet vann laga kraft 2009-05-14.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017