JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Veinge / Del av Vessinge 3:85 samt upphävande för del av Vessinge 3:85

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av Vessinge 3:85 samt upphävande för del av Vessinge 3:85

Flygbild över planområdet sett från öster.

Planområdet är beläget i östra Veinge, söder om Veingevägen.

Syftet med planen är att ge de planmässiga förutsättningarna för att tillskapa bostäder. Planen syftar även till att möjliggöra att befintlig fastighet med bussverksamhet (Vessinge 3:66) kan utökas något.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Planförslaget har antagits av kommunfullmäktige 2012-08-30. Beslutet vann laga kraft 2012-09-20.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017