JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Veinge / Elestorp 7:148 m fl

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Elestorp 7:148 m fl

Flygfoto över planområdet i västra delarna av Veinge samhälle.

Förslag till detaljplan för Elestorp 7:148 med flera, Veinge samhälle, Laholms kommun.

Planområdet är beläget i västra delarna av Veinge samhälle. Kvarteret gränsar i norr och öster till Vasagatan, i söder av Växthusgatan och i väster till bostadsbebyggelse.

Planen omfattar fastigheterna 7:148, 7:301 samt 7:210. Planförslaget innebär att samtliga omnämnda fastigheter utökas från att enbart gälla bostadsända-mål till att omfatta ändamålen bostäder, handel och kontorsverksamhet. I planbestämmelserna uttrycks detta som BHK (bostäder, handel och kontor).

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2008-07-10. Beslutet vann laga kraft 2008-08-02.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017