JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Veinge / Elestorp 7:148 m fl

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Elestorp 7:148 m fl

Flygfoto över planområdet i västra delarna av Veinge samhälle.

Förslag till detaljplan för Elestorp 7:148 med flera, Veinge samhälle, Laholms kommun.

Planområdet är beläget i västra delarna av Veinge samhälle. Kvarteret gränsar i norr och öster till Vasagatan, i söder av Växthusgatan och i väster till bostadsbebyggelse.

Planen omfattar fastigheterna 7:148, 7:301 samt 7:210. Planförslaget innebär att samtliga omnämnda fastigheter utökas från att enbart gälla bostadsända-mål till att omfatta ändamålen bostäder, handel och kontorsverksamhet. I planbestämmelserna uttrycks detta som BHK (bostäder, handel och kontor).

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2008-07-10. Beslutet vann laga kraft 2008-08-02.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017