Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Veinge / Vessinge 2:78, (Veinge bilhall)

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Vessinge 2:78, (Veinge bilhall)

Förstora bilden - Veingebilhall.jpg

Plan- och genomförandebeskrivning

Planområdet är beläget i Veinge samhälle. Det begränsas i norr av Skogaby-vägen, i väster och söder gränsar det mot Kullagatan. I öster ansluter området till befintlig bebyggelser och parkmark.

Syftet med planändringen är att tillföra markområde till befintlig verksamhet på fastigheten, dels för framtida tillbyggnader och dels för uppställning av bilar på egen fastighet.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2008-08-26. Beslutet vann laga kraft 2008-09-24.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadsfrågor

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument