JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Veinge / Vessinge 2:78, (Veinge bilhall)

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Vessinge 2:78, (Veinge bilhall)

Plan- och genomförandebeskrivning

Planområdet är beläget i Veinge samhälle. Det begränsas i norr av Skogaby-vägen, i väster och söder gränsar det mot Kullagatan. I öster ansluter området till befintlig bebyggelser och parkmark.

Syftet med planändringen är att tillföra markområde till befintlig verksamhet på fastigheten, dels för framtida tillbyggnader och dels för uppställning av bilar på egen fastighet.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2008-08-26. Beslutet vann laga kraft 2008-09-24.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017