JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Ysby / Ändring av detaljplan för del av Ysby 21:4 (flerbostadshus)

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Ändring av detaljplan för del av Ysby 21:4 (flerbostadshus)

Planområdet är beläget i centrum av Ysby. Det gränsar till Lönnergrens väg i syd, befintlig bebyggelse i sydväst samt parkmark i nordost.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra uppförande av flerbostadshus.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Planen har antagits av kommunstyrelsen 2009-10-06. Beslutet vann laga kraft 2009-11-03.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017