JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Ysby / Ändring av detaljplan för del av Ysby 21:4 (flerbostadshus)

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Ändring av detaljplan för del av Ysby 21:4 (flerbostadshus)

Planområdet är beläget i centrum av Ysby. Det gränsar till Lönnergrens väg i syd, befintlig bebyggelse i sydväst samt parkmark i nordost.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra uppförande av flerbostadshus.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Planen har antagits av kommunstyrelsen 2009-10-06. Beslutet vann laga kraft 2009-11-03.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017