JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Ysby / Del av Ysby 21:4, småhustomter

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av Ysby 21:4, småhustomter

Översikt planområdet i nordöstra delen av Ysby samhälle

Planområdet ligger i nordöstra delen av Ysby, norr om Perstorps-
vägen och öster om Brödåkravägen. 

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för en nyproduktion av bostäder för att Ysby ska kunna bibehålla god service. Förslaget möjliggör för nya bostadstomter i anslutning till befintlig villabebyggelse.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och  kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2014-02-25. Beslutet vann laga kraft 2014-03-24.

 

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017