JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Ysby / Del av Ysby 21:4, småhustomter

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Ysby 21:4, småhustomter

Översikt planområdet i nordöstra delen av Ysby samhälle

Planområdet ligger i nordöstra delen av Ysby, norr om Perstorps-
vägen och öster om Brödåkravägen. 

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för en nyproduktion av bostäder för att Ysby ska kunna bibehålla god service. Förslaget möjliggör för nya bostadstomter i anslutning till befintlig villabebyggelse.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och  kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2014-02-25. Beslutet vann laga kraft 2014-03-24.

 

 

 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 5KM
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017