JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner

Pågående detaljplaner

Under denna rubrik "Pågående detaljplaner" hittar du planer som är under arbete på respektive ort. Du får också information om förslagen och i vilket skede de är i just nu.

Upprättande av en detaljplan sker i flera olika steg där berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. Detta kan ske under det så kallade samrådet och under granskningen. Kommunen tar därefter ställning till om synpunkterna kan tillgodoses eller inte. Om synpunkterna av olika anledningar inte tillgodoses är det möjligt att överklaga detaljplanen när den har antagits. Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft och börjar gälla. 

Synpunkter

Skriftliga synpunkter på planförslaget, försedda med tydlig namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning skickas till nedanstående adress:

Samhällsbyggnadsnämnden i Laholms kommun 
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Planförfarande

Detaljplaner kan ändras, upprättas eller upphävas med begränsat standardförfarande, standardförfarande eller utökat förfarande.

Begränsat förfarande

Ett begränsat förfarande är möjligt i de ärenden där samrådskretsen godkänner förslaget och innebär att planförslaget samråds vid ett tillfälle.

Standardförfarande

Standardförfarande är det vanligaste förfarandet och används om förslaget inte har betydande intresse för allmänheten och överensstämmer med översiktsplanen. 

Utökat förfarande

Det utökade planförfarandet används när förslaget; inte överensstämmer med översiktsplanen, är av betydande intresse för allmänheten samt befaras medföra betydande miljöpåverkan.

Visa större karta

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 11 maj 2022