JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Knäred / Björkered 2:96

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Björkered 2:96

Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Björkered 2:96 i Knäred, Laholms kommun. Syftet med planarbetet är tillskapa bostäder och möjliggöra för kontor.

Aktuell information

Kommunstyrelsen beslutade den 13 oktober 2020 att bifalla ansökan om planbesked för Björkered 2:96 och ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan.

Planarbetet har inte påbörjats.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och kontor. Detaljplanen ska undersöka möjligheten att bygga om befintliga byggnader till bostäder eller riva och bygga nytt på platsen.

Planprocessen

Den formella processen som planarbetet följer, sker enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Upprättande av en detaljplan sker i flera olika steg där berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. När det har gjorts tillräckliga förberedande undersökningar kommer ett förslag att sättas samman och skickas till sakägare och myndigheter för synpunkter. Mer information kommer då publiceras på denna sida.

Frågor

Eventuella frågor om detaljplanen skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 19 oktober 2020