JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Laholm / Nyby 1:15

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Detaljplan för Nyby 1:15

Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Nyby 1:15 i Laholm. 

Aktuell information

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2021 att bifalla ansökan om planbesked för Nyby 1:15 och ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan.

Planarbetet har inte påbörjats.

Planens syfte

Detaljplan för att möjliggöra ett nytt område med handel, kontor och verksamheter intill järnvägsstationen i Laholms stad. 

Planprocessen

Den formella processen som planarbetet följer, sker enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Upprättande av en detaljplan sker i flera olika steg där berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. När det har gjorts tillräckliga förberedande undersökningar kommer ett förslag att sättas samman och skickas till sakägare och myndigheter för synpunkter. Mer information kommer då publiceras på denna sida.

Frågor

Eventuella frågor om detaljplanen skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 11 maj 2022