JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Laholm / Bryggaren 10 m.fl.

Bryggaren 10 m.fl.

Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Bryggaren 10 med flera i Laholm. Syftet med planarbetet är att möjliggöra för nya flerbostadshus samt renovering och ombyggnation av befintliga bostadshus.

Aktuell information

Kommunstyrelsen beslutade den 10 september 2019 att bifalla ansökan om planbesked för Bryggaren 10 med flera och ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan.

Planarbetet befinner sig i en uppstartsfas med förberedande studier av möjlig bebyggelse på platsen. Ytterligare arbete kvarstår innan ett samrådsförslag utformas för platsen och presenteras.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya flerbostadshus samt renovering och ombyggnation av befintliga bostadshus.  

Planprocessen

Den formella processen som planarbetet följer, sker enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Upprättande av en detaljplan sker i flera olika steg där berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. När det har gjorts tillräckliga förberedande undersökningar kommer ett förslag att sättas samman och skickas till sakägare och myndigheter för synpunkter. Mer information kommer då publiceras på denna sida.

Frågor

Eventuella frågor om detaljplanen skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 8 oktober 2020