Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Laholm / Del av Altona 2:1, utökning av Glänningesjö förskola

Del av Altona 2:1, utökning av Glänningesjö förskola

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet ligger sydöst om Laholms centrum, cirka tre kilometer från Stortorget. Området avgränsas i norr av radhusområdet Trädgårdsstaden, i öst av enbostadshus och i väst av naturmark och fotbollsplaner, Detaljplanens syfte  är att utöka den befintliga förskolans verksamhet och därmed även utöka friytan/utemiljön för barnens rörelser och lek utomhus.

Vad händer nu?

Nu pågår arbetet med att gå igenom de yttranden som inkommit i granskningsskedet. Mindre ändringar av planhandlingarna kan komma att ske.
Nästa steg i processen är att förbereda detaljplanen för antagande

Synpunkter

Skriftliga synpunkter på planförslaget, försedda med namn, adress och fastighetsbeteckning skickas till nedanstående adress:

Miljö och byggnadsnämnden i Laholms kommun
312 80 Laholm

miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 30 april 2019

Granskningshandlingar