Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Laholm / Del av Altona 2:1, utökning av Glänningesjö förskola

Del av Altona 2:1, utökning av Glänningesjö förskola

Detaljplan för Del av Altona 2:1, Laholms kommun, har antagits av kommunfullmäktige den 24 september 2019.

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planprocessen

Detaljplanen är antagen enligt 5 kapitlet 27–32 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och medför ingen betydande miljöpåverkan. Planen behandlas därför med standardförfarande.

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet ligger sydöst om Laholms centrum, cirka tre kilometer från Stortorget. Området avgränsas i norr av radhusområdet Trädgårdsstaden, i öst av enbostadshus och i väst av naturmark och fotbollsplaner, Detaljplanens syfte  är att utöka den befintliga förskolans verksamhet och därmed även utöka friytan/utemiljön för barnens rörelser och lek utomhus.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 27 september 2019