Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Laholm / Del av Trulstorp 1:9 m fl, Ängstorps handelsområde

Del av Trulstorp 1:9 m.fl.                                  -  Ängstorps handelsområde

Flygbild över aktuellt planområde (blåmarkerat) utmed Västerleden.

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet är beläget i den västra utkanten av Laholm, cirka två kilometer från centrum, i anslutning till väg 24 och Västerleden. Området angränsar i norr till Ängstorps reningsverk och motorbanan, söderut angränsar det till Västerleden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett verksamhetsområde för handels- och kontorsändamål i Laholms tätort. En liten del av planområdet planläggs även för drivmedelsförsäljning.

Vad händer nu?

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har överklagats och inväntar nu domstolsbeslut.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 10 juni 2019