JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Laholm / Östra Nyby, Norr

Östra Nyby, Norr                                                 - Del av Nyby 3:38 m.fl.

Illustration över norra delen av Östra Nyby

Planprocessen

Detaljplanen är antagen enligt 5 kapitlet 27–32 §§ plan- och bygglagen (2010:900/2014:900).

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett nytt bostadsområde med olika typer av boendeformer samt lokaler för en förskola, vilket byggs ut i den södra utkanten av Laholms stad, direkt söder om riksväg 24 och öster om Ängelholmsvägen. I detaljplanen föreslås en blandning av olika bostadstyper; friliggande enbostadshus, rad-, par- och kedjehus, samt flerbostadshus. En större park med lekplats för barn i olika åldrar föreslås centralt i området. I den västra delen föreslås ett naturområde för lek och rekreation. Den befintliga gång- och cykelvägen på den före detta banvallen utgör ryggraden i området och ges en prioriterad framkomlighet. 

Vad händer nu?

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har överklagats och inväntar nu domstolsbeslut.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 11 maj 2022