JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Laholm / Östra Nyby, Norr

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Östra Nyby, Norr                                                 - Del av Nyby 3:38 m.fl.

Illustration över norra delen av Östra Nyby

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett nytt bostadsområde med olika typer av boendeformer samt lokaler för en förskola, vilket byggs ut i den södra utkanten av Laholms stad, direkt söder om riksväg 24 och öster om Ängelholmsvägen. I detaljplanen föreslås en blandning av olika bostadstyper; friliggande enbostadshus, rad-, par- och kedjehus, samt flerbostadshus. En större park med lekplats för barn i olika åldrar föreslås centralt i området. I den västra delen föreslås ett naturområde för lek och rekreation. Den befintliga gång- och cykelvägen på den före detta banvallen utgör ryggraden i området och ges en prioriterad framkomlighet. 

Vad händer nu?

Nu pågår arbetet med att gå igenom de yttranden som inkommit i granskningsskedet.  Ändringar kan komma att göras i planhandlingarna utefter de yttrande som inkommit. Nästa steg i processen är att förbereda detaljplanen för antagande

Synpunkter

Skriftliga synpunkter på planförslaget, försedda med tydlig namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning skickas till nedanstående adress:

Miljö och byggnadsnämnden 
Laholms kommun
312 80 Laholm

miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 10 mars 2020