JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Laholm / Kvarteret Jungfrun m.fl.

Detaljplan för Kv. Jungfrun, Oxen och del av Bocken

Samtlig planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att bevara butikslokaler och handel inom Laholms centrum samt att inventera och bevara den kulturhistoriskt viktiga bebyggelsen inom planområdet.

Kvarteren Jungfrun, Oxen och Bocken planläggs enligt nuvarande användning, med undantag för de butikslokaler som har skyltfönster mot torg och Storgatan. Dessa planläggs med användningen centrum, där enbart centrumverksamhet får förekomma i bottenplan. Utpekad kulturhistorisk bebyggelse förses med skydds- och varsamhetsbestämmelser samt rivningsskydd.

Vad händer nu?

Detaljplanen ändras utefter de synpunkter som inkommit under granskningstiden. Därefter lyfts detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Synpunkter

Synpunkter skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 24 maj 2023