JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Laholm / Kvarteret Jungfrun m.fl.

Detaljplan för Kv. Jungfrun, Oxen och del av Bocken

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att bevara butikslokaler och handel inom Laholms centrum samt att inventera och bevara den kulturhistoriskt viktiga bebyggelsen inom planområdet. Ingen ny bebyggelse tillkommer inom planen.

Kvarteren Jungfrun, Oxen och Bocken planläggs enligt nuvarande användning, med undantag för de butikslokaler som har skyltfönster mot gata. De planläggs med användningen centrum, där enbart centrumverksamhet får förekomma i bottenplan mot gata. Utpekad kulturhistorisk bebyggelse förses med skydds- och varsamhetsbestämmelser samt rivningsskydd.

Vad händer nu?

Detaljplanen ändras utefter de synpunkter som inkommit under samrådstiden. Därefter kommer detaljplanen skickas ut på granskning där ytterligare möjlighet finns till att lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter

Synpunkter skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 11 maj 2022