JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Laholm / Kv Hästen

Detaljplan för Hästen 2, 3, 4 och 7                   - Kv Hästen

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att genom förtätning av bebyggelsen i centrala Laholm skapa förutsättningar för utveckling av centrum med bostäder och lokaler för kommersiell verksamhet, samtidigt byggs parkeringsanläggning för kvarteret.

Planförslaget innebär att befintlig kulturhistorisk intressant bebyggelse skyddas med varsamhetsbestämmelser, skyddsbestämmelser och/eller rivningsförbud. Den befintliga bebyggelsen längs med Östertullsgatan planläggs för bostäder där centrumverksamheter ska finnas i bottenplan. De befintliga gårdshusen i kvarteret planläggs för centrumverksamheter.

Planförslaget innebär tillkomsten av ny bebyggelse i Kv Hästen som syftar till att möjliggöra ytterligare bostäder i centrum samt nya verksamhetslokaler. Planförslaget möjliggör för cirka 80 nya lägenheter och centrumverksameter så som café, restaurang, butik, frisör med mera.

Digital modell  

Inför utställningen av planförslaget för Kv Hästen har Laholms kommun tagit fram en 3D-modell över kvarteret som visar så väl befintlig bebyggelse som föreslagna nya byggnader. Du når den genom att följa länken eller scanna QR-koden nedan.

https://arcg.is/094qrG

 

Vad händer nu?

Detaljplanen ändras utefter de synpunkter som inkommit under granskningstiden. Därefter lyfts detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. 

Synpunkter

Synpunkter skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 11 maj 2022