JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Laholm / Kv Hästen

Detaljplan för kvarteret Hästen

Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att upprätta en detaljplan för kvarteret Hästen i centrala Laholm. 

Aktuell information

Omstart av detaljplanearbetet för att möjliggöra nya bostäder in kvarteret Hästen i Laholms stad. I planen ingår även att säkerställa befintliga byggnaders användningsändamål och kulturhistoriska värde.

Planprocessen

Den formella processen som planarbetet följer, sker enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Upprättande av en detaljplan sker i flera olika steg där berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. När det har gjorts tillräckliga förberedande undersökningar kommer ett förslag att sättas samman och skickas till sakägare och myndigheter för synpunkter. Mer information kommer då publiceras på denna sida.

Frågor

Eventuella frågor om detaljplanen skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 28 september 2021