JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Laholm / Kv Hästen

Detaljplan för Hästen 2, 3, 4 och 7                   - Kv Hästen


Detaljplan för Hästen 2,3,4 och 7 har antagits av kommunfullmäktige den 30 augusti 2022.  

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planprocessen

Detaljplanen är antagen enligt 5 kapitlet 27–32 §§ plan- och bygglagen (2010:900/2014:900). Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och medför ingen betydande miljöpåverkan Planen behandlas därför med normalt förfarande

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att genom förtätning av bebyggelsen i centrala Laholm skapa förutsättningar för utveckling av centrum med bostäder och lokaler för kommersiell verksamhet, samtidigt byggs parkeringsanläggning för kvarteret.

Planförslaget innebär att befintlig kulturhistorisk intressant bebyggelse skyddas med varsamhetsbestämmelser, skyddsbestämmelser och/eller rivningsförbud. Den befintliga bebyggelsen längs med Östertullsgatan planläggs för bostäder där centrumverksamheter ska finnas i bottenplan. De befintliga gårdshusen i kvarteret planläggs för centrumverksamheter.

Planförslaget innebär tillkomsten av ny bebyggelse i Kv Hästen som syftar till att möjliggöra ytterligare bostäder i centrum samt nya verksamhetslokaler. Planförslaget möjliggör för cirka 80 nya lägenheter och centrumverksameter så som café, restaurang, butik, frisör med mera.

Digital modell  

Inför utställningen av planförslaget för Kv Hästen har Laholms kommun tagit fram en 3D-modell över kvarteret som visar så väl befintlig bebyggelse som föreslagna nya byggnader. Du når den genom att följa länken eller scanna QR-koden nedan.

https://arcg.is/094qrG

 

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 2 september 2022