JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Laholm / Kv Laxen

Kvarteret Laxen

Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för kvarteret Laxen i Laholm. 

Aktuell information

Kommunstyrelsen beslutade den 14 september 2021 att bifalla ansökan om planbesked för kvarteret Laxen och ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan.

Planarbetet har inte påbörjats.

Planens syfte

Ny detaljplan för bostäder där bebyggelsens gestaltning ska anpassas till områdets kulturmiljövärden. Detaljplanen syftar även till att säkerställa befintliga byggnaders användningsändamål och kulturhistoriska värde.

Planprocessen

Den formella processen som planarbetet följer, sker enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Upprättande av en detaljplan sker i flera olika steg där berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. När det har gjorts tillräckliga förberedande undersökningar kommer ett förslag att sättas samman och skickas till sakägare och myndigheter för synpunkter. Mer information kommer då publiceras på denna sida.

Frågor

Eventuella frågor om detaljplanen skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 11 maj 2022