Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Laholm / Plommonet 6 m.fl.

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Plommonet 6 och del av Lagaholm 2:20

 

Från den 28 september till och med den 29 oktober skickas planförslag gällande detaljplan för Plommonet 6 och del av Lagaholm 2:20,Laholms kommun, ut för samråd. Dina synpunkter är viktiga för oss. Har du synpunkter på planförslaget ska du skicka in dessa skriftligen till oss senast den 29 oktober, försedda med namn, adress och fastighetsbeteckning. 

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planprocessen

Detaljplanen är på samråd enligt 5 kapitlet 11–17 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget är förenligt med översiktplanenen och medför ingen betydande miljöpåverkan. Planen behandlas därför med standardförfarande.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt i Tidningshörnan i stadshusets entré samt på samhällsbyggnadskontoret, Humlegången 6, Laholm.

Digitalt samrådsmöte kommer hållas onsdagen den 14 oktober 2020 klockan 18.30

Information om hur du deltar på samrådsmötet finns på: www.laholm.se/samrad

Efter att samrådstiden gått ut kommer revideringar av planförslaget göras, varefter det kommer gå ut på granskning.

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet är beläget centralt i huvudorten Laholm och innefattar en del av befintlig kyrkogård, samt en intilliggande bostadsfastighet. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av nuvarande kyrkogårdsverksamhet genom att långsiktigt säkerställa ytor som behövs för driften av kyrkogårdens verksamhet. Detaljplanen ändrar markanvändningen för fastigheten Plommonet 6 från bostadsändamål till begravningsändamål. Byggrätten begränsas till två våningar och fasadmaterial regleras till trä eller puts.

Synpunkter

Senast den 29 oktober 2020 ska eventuella synpunkter på förslaget ha inkommit skriftligen, försedda med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Synpunkter skickas till:

Miljö och byggnadsnämnden 
Laholms kommun
312 80 Laholm
miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 10 september 2020