JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Laholm / Plommonet 6 m.fl.

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Plommonet 6 och del av Lagaholm 2:20

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet är beläget centralt i huvudorten Laholm och innefattar en del av befintlig kyrkogård, samt en intilliggande bostadsfastighet. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av nuvarande kyrkogårdsverksamhet genom att långsiktigt säkerställa ytor som behövs för driften av kyrkogårdens verksamhet. Detaljplanen ändrar markanvändningen för fastigheten Plommonet 6 från bostadsändamål till begravningsändamål. Byggrätten begränsas till två våningar och fasadmaterial regleras till trä eller puts.

Vad händer nu?

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige och berörda som yttrat sig under processen ges möjlighet att överklaga beslutet till och med den 24 september 2021. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 3 september 2021