JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Laholm / Plommonet 6 m.fl.

Plommonet 6 och del av Lagaholm 2:20

Planprocessen

Detaljplanen är antagen enligt 5 kapitlet 27–32 §§ plan- och bygglagen (2010:900/2014:900).

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet är beläget centralt i huvudorten Laholm och innefattar en del av befintlig kyrkogård, samt en intilliggande bostadsfastighet. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av nuvarande kyrkogårdsverksamhet genom att långsiktigt säkerställa ytor som behövs för driften av kyrkogårdens verksamhet. Detaljplanen ändrar markanvändningen för fastigheten Plommonet 6 från bostadsändamål till begravningsändamål. Byggrätten begränsas till två våningar och fasadmaterial regleras till trä eller puts.

Vad händer nu?

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har överklagats och inväntar nu domstolsbeslut.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 11 maj 2022