JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Laholm / Plommonet 6 m.fl.

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Plommonet 6 och del av Lagaholm 2:20

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet är beläget centralt i huvudorten Laholm och innefattar en del av befintlig kyrkogård, samt en intilliggande bostadsfastighet. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av nuvarande kyrkogårdsverksamhet genom att långsiktigt säkerställa ytor som behövs för driften av kyrkogårdens verksamhet. Detaljplanen ändrar markanvändningen för fastigheten Plommonet 6 från bostadsändamål till begravningsändamål. Byggrätten begränsas till två våningar och fasadmaterial regleras till trä eller puts.

Vad händer nu?

Nu pågår arbetet med att gå igenom de yttranden som inkommit i granskningen.  Ändringar kan komma att göras i planhandlingarna utefter de yttrande som inkommit. Nästa steg i processen är att förbereda detaljplanen för antagande.

Synpunkter

Synpunkter skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 16 mars 2021