JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Laholm / Tangon 7

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Tangon 7

Miljö- och byggnadsnämnden har i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Tangon 7 i Laholm. Syftet med planarbetet är att tillskapa ny bebyggelse för att kunna utöka verksamheten för det särskilda boendet för äldre som idag finns på platsen.

Aktuell information

Kommunstyrelsen beslutade den 4 december 2018 att bifalla ansökan om planbesked Tangon 7 och ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan.

Planarbetet är inte påbörjat.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av befintligt särskilt boende för äldre. 

Planprocessen

Den formella processen som planarbetet följer, sker enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Upprättande av en detaljplan sker i flera olika steg där berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. När det har gjorts tillräckliga förberedande undersökningar kommer ett förslag att sättas samman och skickas till sakägare och myndigheter för synpunkter. Mer information kommer då publiceras på denna sida.

Frågor

Eventuella frågor om detaljplanen skickas till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 8 oktober 2020