JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Lilla Tjärby / Bonnarp 1:1

Bonnarp 1:1

Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Bonnarp 1:1 i Lilla Tjärby, Laholms kommun. Syftet med planarbetet är att tillskapa bostäder och samtidigt utveckla ett mer varierat bostadsutbud till Lilla Tjärby.

Aktuell information

Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2022 att godkänna planbeskedet för Bonnarp 1:1 och ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan.

Planarbetet har inte påbörjats. 

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att tillskapa bostäder och samtidigt utveckla ett mer varierat bostadsutbud i Lilla Tjärby.

Planprocessen

Den formella processen som planarbetet följer, sker enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Upprättande av en detaljplan sker i flera olika steg där berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. När det har gjorts tillräckliga förberedande undersökningar kommer ett förslag att sättas samman och skickas till sakägare och myndigheter för synpunkter. Mer information kommer då publiceras på denna sida.

Frågor

Eventuella frågor om detaljplanen skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 11 maj 2022