JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Lilla Tjärby / Lilla Tjärby 1:169 m.fl.

Lilla Tjärby 1:169 m.fl.

Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Lilla Tjärby 1:169 med flera i Lilla Tjärby. Syftet med planarbetet är att planlägga för ett mindre flerbostadshus, göra befintlig byggnation planenlig, möjliggöra för mindre utbyggnationer samt säkerställa användningen för LSS-boendet inom området.

Aktuell information

Kommunstyrelsen beslutade den 10 maj 2022 att godkänna planbeskedet för Lilla Tjärby 1:169 med flera och gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan.

Planarbetet befinner sig i en uppstartsfas med förberedande studier av möjlig bebyggelse på platsen. Ytterligare arbete kvarstår innan ett samrådsförslag utformas för platsen och presenteras.

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett mindre flerbostadshus, mindre utbyggnation av befintlig bebyggelse samt säkerställa användningen av LSS-boendet som finns på området. Detaljplanen ska utreda lämplig lokalisering av den nya bebyggelsen.

Planprocessen

Den formella processen som planarbetet följer, sker enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Upprättande av en detaljplan sker i flera olika steg där berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. När det har gjorts tillräckliga förberedande undersökningar kommer ett förslag att sättas samman och skickas till sakägare och myndigheter för synpunkter. Mer information kommer då publiceras på denna sida.

Frågor

Eventuella frågor om detaljplanen skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 16 maj 2022