JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Mellbystrand / Del av Åmot 2:4 - Ängen

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Åmot 2:4 - Ängen

Flygbild över aktuellt planområde - markerat med rött

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplan Åmot 2:4 ligger strax nordost om Mellbystrand centrum och omfattar det grönområde som ligger i det bostadskvarter som avgränsas av Birger Pers väg, Marias väg, Tångvägen och Kustvägen. Planförslaget syftar till att möjliggöra för bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus. Det för att kunna erbjuda fler boendeformer, utmed kusten, vid sidan av enbostadshus. Delar av Marias väg och Birger Pers väg planläggs även för att övergå till kommunalt huvudmannaskap. Detaljplaneförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner.

Vad händer nu?

Nu pågår arbetet med att gå igenom de yttranden som inkommit i samrådsskedet.  Ändringar kan komma att göras i planhandlingarna utefter de yttrande som inkommit. Nästa steg i processen är att förbereda detaljplanen för granskning

Synpunkter

Skriftliga synpunkter på planförslaget, försedda med tydlig namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning skickas till nedanstående adress:

Samhällsbyggnadsnämnden 
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 18 december 2019