JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Mellbystrand / Del av Åmot 2:4 - Ängen

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av Åmot 2:4 - Ängen

Flygbild över aktuellt planområde - markerat med rött

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planens syfte och huvuddrag

Planförslaget syftar till att möjliggöra för bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus för att kunna utöka utbudet av boendeformer i kustområdet. Det syftar även till att tillföra fler allmänna parkeringsplatser till Mellbystrand. Planförslaget syftar även till att säkerställa att delar av naturområdet som ryms inom planområdet kan bevaras.

Planområdet planläggs med användningsområdena bostäder (sammanhängande bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus), natur, gata, e-område och parkeringsplats. I de östra delarna av planområdet kommer bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus upprättas. De allmänna parkeringsplatserna som ansluter till Birger Persväg ska vara gröna vilket innebär att de inte får asfalteras. För området har lösningar för hur dagvatten kan omhändertas vid ett 20 årsregn samt ett 100 årsregn tagits fram. Genom planområdet mellan Tångvägen och Birger Persväg planläggs en gång- och cykelväg.

Vad händer nu?

Detaljplanen ändras utefter de synpunkter som inkommit under granskningstiden. Därefter lyfts detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. 

Synpunkter

Synpunkter skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden 
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 1 juli 2021