Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Mellbystrand / Del av Västra Mellby 6:1

Information med anledning av coronavirus och covid-19

 

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Västra Mellby 6:1

Förstora bilden - Laholms Kommun Mellbystrand_156.jpg

Orienteringskarta över del av Västra Mellby 6:1 med aktuellt planområde markerat.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för fler bostäder (friliggande enbostadshus, radhus eller kedjehus) i Mellbystrands centrala delar, det ges även möjlighet till parkering. Planförslaget har ett naturområde med plats för infiltration av dagvatten för att skapa goda förutsättningar för dagvattenhantering.

Planområdet gränsar i söder mot Grönatorgsvägen i direkt anslutning till korsningen vid Grönatorgsvägen-Kustvägen och sträcker sig norrut mot den befintliga villabebyggelsen längs med Kustvägen. Norra delen av planområdet gränsar både i väster och öster mot befintlig bebyggelse. I norr gränsar området till naturmark

Vad händer nu?

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har överklagats och inväntar nu domstolsbeslut.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: ZFF
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 12 augusti 2019