JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Mellbystrand / Mellby 1:104 m.fl. - Delfinenområdet

Mellby 1:104 m.fl. - Delfinenområdet

Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Mellby 1:104 m.fl. - Delfinenområdet i Mellbystrand, Laholms kommun. Syftet med planarbetet är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse inom området.

Aktuell information

Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2018 att bifalla ansökan om planbesked för Mellby 1:104 m.fl. och ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan.

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse inom området.  

Planprocessen

Den formella processen som planarbetet följer, sker enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Upprättande av en detaljplan sker i flera olika steg där berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. När det har gjorts tillräckliga förberedande undersökningar kommer ett förslag att sättas samman och skickas till sakägare och myndigheter för synpunkter. Mer information kommer då publiceras på denna sida.

Frågor

Eventuella frågor om detaljplanen skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 11 maj 2022