JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Mellbystrand / Mellby 1:104 m.fl. - Delfinenområdet

Mellby 1:104 m.fl. - Delfinenområdet

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet är beläget centralt i Mellbystrand, i anslutning till Kustvägen, Kaninvägen och Mellbyvägen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse och utveckling av centrumverksamheter i mellersta Mellbystrand

Detaljplanen möjliggör för en förtätning och utveckling av fastigheterna Mellby 1:104, 1:105, 1:123, 1:127 och 1:128. Detaljplanen möjliggör för byggnation av sammanbyggda enbostadshus och flerbostadshus i upp till två våningar, vilket bidrar till ett mer diversifierat bostadsutbud i Mellbystrand.

Detaljplanen möjliggör för en bredare användning av samtliga fastigheter, samtidigt som möjlighet till verksamheter för besöksnäring och turism bevaras. Genom möjligheten att etablera centrumverksamheter aktiveras området större del av året och ger utrymmer för ökad service i orten.

Detaljplanen säkerställer en ändamålsenlig dag- och skyfallshantering samt tillfarter till respektive fastighet genom att ytor för gemensamhetsanläggning avsätts.

Befintliga bostäder och vårdcentral blir genom detaljplanen planenliga.

Vad händer nu?

Detaljplanen ändras utefter de synpunkter som inkommit under samrådstiden. Därefter kommer detaljplanen skickas ut på granskning där ytterligare möjlighet finns till att lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter

Synpunkter skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 29 juni 2023