JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Mellbystrand / Del av Mellby 15:1

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Mellby 15:1

Flygbild över aktuellt planområde - markerat med rött

Detaljplan för Del av Mellby 15:1, Laholms kommun, har antagits av kommunfullmäktige den 24 september 2019.

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planprocessen

Detaljplanen är antagen enligt 5 kapitlet 27–32 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och medför inte någon betydande miljöpåverkan. Planen behandlas därför med standardförfarande.

Planens syfte och huvuddrag

Delen av Mellby 15:1 som planläggs ligger i södra Mellbystrand, intill Kolonivägen och Måsvägen, och sträcker sig med en grön kil ner mot stranden. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för uppförande av små bostäder som riktar sig till målgruppen 55+ på delar av det område som tidigare har varit planlagt för naturändamål. I området föreslås det uppföras ca 22 bostäder i form av sammanbyggda hus, så som radhus, parhus och kedjehus. Bostäderna kan uppföras i ett våningsplan och föreslås anpassas till omgivande bebyggelse, där varje bostad får egen privat trädgård med carport och förråd i direkt anslutning. Mark inom planområdet avsättas också till någon form av samhällsservice. Syftet är även att ändra huvudmannaskapet av allmän plats till kommunalt huvudmannaskap inom planområdet.

Vad händer nu?

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har överklagats och inväntar nu domstolsbeslut.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 27 september 2019