JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Mellbystrand / Mellbystrands Centrum

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Mellbystrands Centrum

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att förtäta Mellbystrands centrum med nya bostäder och verksamheter, skapa offentliga torg och parkområden samt säkerställa att ytor för dagvattenhantering och parkeringsplatser tillgodoses inom området.

Ett planprogram har tagit fram för området och godkändes av  kommunstyrelsen den 14:e augusti 2018.

Vad händer nu?

Detaljplanen är i ett mycket tidigt skede och vi arbetar nu med att konkretisera de behov och möjligheter som finns på platsen, med utgångspunkter i det planprogram som tagits fram. Nästa steg i processen är att ta fram handlingar som ska samrådas med allmänheten. 

Synpunkter

Har du synpunkter på förslaget så ska dessa skickas in skriftligen, försedd med tydlig namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning till någon av nedanstående adresser:

Miljö- och byggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 29 april 2020