JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Skummeslövsstrand / Allarp 2:536 och 2:537

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Allarp 2:536 och 2:537

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för verksamheter som gynnar ortens besöksnäring, turism och friluftsliv.

Målbilden för området är att skapa en campingupplevelse med både närhet till stranden, naturen, åkerlandskapet och Skummeslövsstrands centrum. Inom området ryms en variation av aktiviteter för de besökande, vilket skapar en plats för rekreation, socialt umgänge och nya möten. Ambitionen för området är att det ska vara öppet och välkomnande för alla som vistas i orten, inte enbart campinggäster.

Genom detaljplanens reglering säkerställs att nya grönområden skapas, vilka binder samman grönstrukturen i öst-västlig riktning och skapar nya biotoper. Även inom kvartersmark säkerställs grönska genom att byggrätt och antalet enheter för camping begränsas. Detta innebär att det även inom kvartersmarken kommer finnas mindre grönområden, till fördel för såväl besökare som naturvärden.

Vad händer nu?

Detaljplanen ändras utefter de synpunkter som inkommit under samrådstiden. Därefter kommer detaljplanen skickas ut på granskning där ytterligare möjlighet finns till att lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter

Synpunkter skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 20 mars 2023