JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Skummeslövsstrand / Skummeslöv 5:13

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Skummeslöv 5:13

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för bostäder inom fastigheten Skummeslöv 5:13 samt att pröva markens lämplighet för besöksanläggning för vatten-sporter inom fastigheten Skummeslöv 4:5.

Planen möjliggör uppförande av cirka 200 bostäder i form av flerbostadshus, friliggande enbostadshus (villor) och sammanbyggda enbostadshus (parhus, kedjehus, radhus) inom fastigheten Skummeslöv 5:13. Planen möjliggör även anläggande av en besöksanläggning för vattensporter, huvudsakligen wakeboard och vattenskidor, inom fastigheten Skummeslöv 4:5. Inom anläggning får tillhörande servicebyggnader, mindre stugor för övernattning samt övriga byggnader som krävs för anläggningens funktion och verksamhet uppföras. Även andra kompletterande aktiviteter och funktioner, exempelvis ytor för lek och skateboard inryms, i användningen.

Vad händer nu?

Detaljplanen ändras utefter de synpunkter som inkommit under samrådstiden. Därefter kommer detaljplanen skickas ut på granskning där ytterligare möjlighet finns till att lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter

Synpunkter skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 22 februari 2023