JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Våxtorp / Detaljplan för Våxtorp S:7

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Detaljplan för Våxtorp S:7                                 - Vallåsens skidanläggning

Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Våxtorp S:7 utanför Våxtorp tätort. Syftet med planarbetet är utredda möjligheterna att utveckla Vallåsens skidanläggning.

Aktuell information

Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2021 att godkänna planbeskedet för Våxtorp S:7 och ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan.

Planarbetet är inte påbörjat.  

Planens syfte

Syftet med planarbetet är utredda möjligheterna att utveckla Vallåsens skidanläggning.

Planprocessen

Den formella processen som planarbetet följer, sker enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Upprättande av en detaljplan sker i flera olika steg där berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. När det har gjorts tillräckliga förberedande undersökningar kommer ett förslag att sättas samman och skickas till sakägare och myndigheter för synpunkter. Mer information kommer då publiceras på denna sida.

Frågor

Eventuella frågor om detaljplanen skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 22 juni 2021