JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Våxtorp / Våxtorp 9:80 m.fl. - Solgården

Våxtorp 9:80 m.fl. - Solgården

Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Våxtorp 9:80 med flera i Våxtorp, Laholms kommun. Syftet med planarbetet är att möjliggöra för ett särskilt boende och en 6-avdelningsförskola samt bostäder.

Aktuell information

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade den 8 september 2020 att bifalla ansökan om planbesked för Våxtorp 9:80 m.fl. och ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan.

Planarbetet befinner sig i en uppstartsfas med förberedande studier av möjlig bebyggelse på platsen. Ytterligare arbete kvarstår innan ett samrådsförslag utformas för platsen och presenteras.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett särskilt boende och en förskola med 6 avdelningar, samt bostäder.

Planprocessen

Den formella processen som planarbetet följer, sker enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Upprättande av en detaljplan sker i flera olika steg där berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. När det har gjorts tillräckliga förberedande undersökningar kommer ett förslag att sättas samman och skickas till sakägare och myndigheter för synpunkter. Mer information kommer då publiceras på denna sida.

Frågor

Eventuella frågor om detaljplanen skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 8 oktober 2020