JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Veinge / Elestorp 7:445

Detaljplan för Elestorp 7:445

Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Elestorp 7:445 i Veinge. 

Aktuell information

Kommunstyrelsen beslutade den 17 augusti 2021 att bifalla ansökan om planbesked för Elestorp 7:445 och ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan.

Planens syfte

Ny detaljplan för bostäder i den nordvästra delen av Veinge tätort. Området föreslås bebyggas med sammanbyggda småhus så som radhus, kedjehus och parhus. 

Planprocessen

Den formella processen som planarbetet följer, sker enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Upprättande av en detaljplan sker i flera olika steg där berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. När det har gjorts tillräckliga förberedande undersökningar kommer ett förslag att sättas samman och skickas till sakägare och myndigheter för synpunkter. Mer information kommer då publiceras på denna sida.

Frågor

Eventuella frågor om detaljplanen skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 11 maj 2022