JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Pågående detaljplaner / Veinge / Vessinge 2:54 m.fl.

Vessinge 2:54 m.fl.

Samtliga planhandlingar finns via länk på denna sida.

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att utveckla Veinge stationsområde som kollektivtrafiknod, mötes- och servicepunkt. Syftet är även att tillskapa bostäder i form av flerbostadshus i Veinge tätort samt att möjliggöra för utbyggnad av serviceboendet Solhemmet.

Detaljplanen möjliggör för en gång- och cykeltunnel under Markarydsbanan vid järnvägsstationen och knyter samman Veinges centrum. Detaljplanen skapar genom utbyggnad av perronger, allmänna parkeringar och torgytor förutsättningar för ett tågstopp i Veinge i samband med planerad persontrafik på Markarydsbanan.

Detaljplanen möjliggör för uppförandet av flerbostadshus i 3–4 våningar på fastigheterna Vessinge 2:51, 2:54, 2:75 och 2:29, trädgårdsmästartomten. I områdets östra del möjliggörs även centrumverksamheter som avser att komplettera stationsområdet och förstärka Veinge centrum.

På fastigheten för Solhemmet, Vessinge 2:52, utökas byggrätten genom att byggnad får uppföras i upp till 3 våningar.

Vad händer nu?

Detaljplanen ändras utefter de synpunkter som inkommit under samrådstiden. Därefter kommer detaljplanen skickas ut på granskning där ytterligare möjlighet finns till att lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter

Synpunkter skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 11 maj 2022