Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Kontakta samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Medborgarservice
Hjälper allmänheten med service och upplysningar inom samhällsbyggnadskontorets verksamhetsområde
Direkt: 0430-150 00
E-post: medborgarservice@laholm.se

Samhällsbyggnadskontoret
Humlegången 6
312 80 LAHOLM
E-post: miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se

Verksamhetschef

Charlotta Hansson
Direkt: 0430-152 84
E-post: charlotta.hansson@laholm.se

Bygglovsassistent

Anna-Lena Lundby
Direkt: 0430-152 80
E-post: anna-lena.lundby@laholm.se
Upplysningar och service till allmänheten, näradministration, webbansvarig

Bygglovshandläggare

Joachim Enggren
Direkt: 0430-152 93
E-post: joachim.enggren@laholm.se
Handläggning av bygglov, förhandsbesked samt bebyggelsefrågor
Telefontid: måndag och torsdag 08:30-10:00
Besökstid: måndag och torsdag 10:30-12:00, torsdag även 16:30-17.30

Mickael Abrahamsson
Direkt: 0430-152 76
E-post: mickael.abrahamsson@laholm.se
Handläggning av bygglov, förhandsbesked samt bebyggelsefrågor
Telefontid: måndag och torsdag 08:30-10:00
Besökstid: måndag och torsdag 10:30-12:00, torsdag även 16:30-17:30

Malin Johansson 
Direkt: 0430-152 92
E-post: malin.johansson@laholm.se  
Handläggning av bygglov, förhandsbesked samt bebyggelsefrågor
Telefontid: måndag och torsdag 08:30-10:00
Besökstid: måndag och torsdag 10:30-12:00, torsdag även 16:30-17:30

Bajro Mujanovic
Direkt: 0430-152 87
E-post: bajro.mujanovic@laholm.se 
Handläggning av bygglov, förhandsbesked samt bebyggelsefrågor
Telefontid: måndag och torsdag 08:30-10:00
Besökstid: måndag och torsdag 10:30-12:00, torsdag även 16:30-17:30

Lina Johansson 
Direkt: 0430-152 78
E-post: lina.johansson.1@laholm.se
Handläggning av bygglov, förhandsbesked samt bebyggelsefrågor
Telefontid: måndag och torsdag 08:30-10:00
Besökstid: måndag och torsdag 10:30-12:00, torsdag även 16:30-17:30

Planarkitekter

Cecilia Lindgard (föräldraledig) 
E-post: cecilia.lindgard@laholm.se
Fysisk planering, detaljplaner mm.

Fredrik Malmquist
Direkt: 0430-152 24
E-post: fredrik.malmquist@laholm.se
Fysisk planering, detaljplaner mm.

Amadeus Henriksson
Direkt: 0430-152 89
E-post: amadeus.henriksson@laholm.se
Fysisk planering, detaljplaner mm.

Martin Pamp
Direkt: 0430-155 27 
E-post: martin.pamp@laholm.se
Fysisk planering, detaljplaner mm.

Sofie Frankzén
Direkt: 0430-152 83
E-post: sofie.frankzén@laholm.se 
Fysisk planering, detaljplaner mm.

Agnes Marklund 
Direkt: 0430-152 81 
E-post: agnes.marklund@laholm.se
Fysisk planering, detaljplaner mm.

Plantekniker

Ingelöv Fast
Direkt: 0430-152 90
E-post: ingelov.fast@laholm.se
Detaljplaner

Mätningsingenjör/GIS-samordnare

Bo Lennartsson
Direkt: 0430-152 91
E-post: bo.lennartsson@laholm.se
GIS-samordnare Laholms kommun, övrig digital karthantering,
alla förekommande mätningstekniska uppgifter

GIS-ingenjör

Rasmus Johansson
Direkt 0430-152 86
E-post: rasmus.johansson@laholm.se
Geografiska analyser, webkartor

Kart- och mätningsingenjör

Barbara Bielak
Direkt: 0430-152 88
E-post: barbara.bielak@laholm.se
Kartframställning, mätning, adress- och lägenhetsregister

Pierre Bengtsson
Direkt: 0430-155 13
E-post: pierre.bengtsson@laholm.se
Mätning och kartframställning

Mätningsingenjör

Erik Nickolausson
Direkt: 0430-152 36
E-post: erik.nickolausson@laholm.se
Mätning och kartframställning

Ytterligare personer som arbetar inom samhällsbyggnadskontorets versamhetsområde:

Mark- och exploateringsstrateg

Mikael Lennung
Direkt: 0430-152 85
Mobil: 076-800 11 64
E-post: mikael.lennung@laholm.se
Förvaltning av kommunal mark

Mark- och exploateringsingenjör

Arian Limani 
Direkt: 0430-153 35 
Mobil: 070-753 03 74 
E-post: Förvaltning av kommunal mark

Kommunsekreterare

Lena Boström
Direkt: 0430-153 41
E-post: miljo- och byggnadsnamnden@laholm.se
Kallelser, sekreterare vid beredningsutskottets och miljö- och byggnadsnämndens sammanträden

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017