JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Kontakta Byggnadsenheten

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Byggnadsenheten

Medborgarservice
Hjälper allmänheten med service och upplysningar inom samhällsbyggnadskontorets verksamhetsområde
Direkt: 0430-150 00
E-post: medborgarservice@laholm.se

Byggnadsenheten
Humlegången 6
312 80 LAHOLM
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Verksamhetschef

Charlotta Hansson (föräldraledig)
Direkt: 0430-152 84
E-post: charlotta.hansson@laholm.se

Bygglovsassistent

Anna-Lena Lundby
Direkt: 0430-152 80
E-post: anna-lena.lundby@laholm.se
Upplysningar och service till allmänheten, näradministration, webbansvarig

Bygglovshandläggare

Mickael Abrahamsson: Samordnare bygglovsgruppen
Direkt: 0430-152 76
E-post: mickael.abrahamsson@laholm.se
Handläggning av bygglov, förhandsbesked samt bebyggelsefrågor
Telefontid: måndag och torsdag 08:30-10:00
Telefontid: (ersätter besökstid) måndag och torsdag 10:30-12:00,
torsdag även 16:30-17:30

Joachim Enggren
Direkt: 0430-152 93
E-post: joachim.enggren@laholm.se
Handläggning av bygglov, förhandsbesked samt bebyggelsefrågor
Telefontid: måndag och torsdag 08:30-10:00
Telefontid: (ersätter besökstid) måndag och torsdag 10:30-12:00,
torsdag även 16:30-17.30

Bajro Mujanovic
Direkt: 0430-152 87
E-post: bajro.mujanovic@laholm.se 
Bostadsanpassning samt handläggning av bygglov, förhandsbesked och bebyggelsefrågor
Telefontid: måndag och torsdag 08:30-10:00
Telefontid: (ersätter besökstid) måndag och torsdag 10:30-12:00,
torsdag även 16:30-17:30

Catharina Callert
Direkt: 0430-152 78
E-post: catharina.callert@laholm.se
Handläggning av bygglov, förhandsbesked samt bebyggelsefrågor
Telefontid: måndag och torsdag 08:30-10:00
Telefontid: (ersätter besökstid) måndag och torsdag 10:30-12:00,
torsdag även 16:30-17:30

Mikael Broman 
Direkt: 0430-152 92
E-post: mikael.broman@laholm.se
Handläggning av bygglov, förhandsbesked samt bebyggelsefrågor
Telefontid: måndag och torsdag 08:30-10:00
Telefontid: (ersätter besökstid) måndag och torsdag 10:30-12:00,
torsdag även 16:30-17:30

Lina Johansson (föräldraledig)
Direkt: 0430-152 78
E-post: lina.johansson.1@laholm.se
Handläggning av bygglov, förhandsbesked samt bebyggelsefrågor
Telefontid: måndag och torsdag 08:30-10:00
Telefontid: (ersätter besökstid) måndag och torsdag 10:30-12:00,
torsdag även 16:30-17:30

Planarkitekter

Cecilia Lindgard: Samordnare plangruppen
E-post: cecilia.lindgard@laholm.se
Fysisk planering, detaljplaner mm.

Fredrik Malmquist (föräldraledig)
Direkt: 0430-152 24
E-post: fredrik.malmquist@laholm.se
Fysisk planering, detaljplaner mm.

Amadeus Henriksson
Direkt: 0430-152 89
E-post: amadeus.henriksson@laholm.se
Fysisk planering, detaljplaner mm.

Martin Pamp
Direkt: 0430-155 27 
E-post: martin.pamp@laholm.se
Fysisk planering, detaljplaner mm.

Sofie Frankzén (föräldraledig)
Direkt: 0430-152 83
E-post: sofie.frankzen@laholm.se 
Fysisk planering, detaljplaner mm.

Agnes Marklund 
Direkt: 0430-152 90 
E-post: agnes.marklund@laholm.se
Fysisk planering, detaljplaner mm.

Nils Christensson
E-post: nils.christensson@laholm.se
Fysisk planering, detaljplaner mm.

Rebecka Palmqvist
E-post: rebecka.palmqvist@laholm.se
Fysisk planering, detaljplaner mm.

Planekolog

Rebecka Thise
E-post: rebecka.thise@laholm.se
Naturvärden och biologisk mångfald i fysisk planering mm.

Mätningsingenjör/GIS-samordnare

Bo Lennartsson: t f chef för byggnadsenheten
Samordnare mätgruppen

Direkt: 0430-152 91
E-post: bo.lennartsson@laholm.se
GIS-samordnare Laholms kommun, övrig digital karthantering,
alla förekommande mätningstekniska uppgifter

GIS-ingenjör

Rasmus Johansson
Direkt 0430-152 86
E-post: rasmus.johansson@laholm.se
Geografiska analyser, webkartor

Kart- och mätningsingenjör

Barbara Bielak
Mobilt: 0722-312927
tisdag-onsdag 08-16.30, torsdag 08.00-12.00 
E-post: barbara.bielak@laholm.se
Kartframställning, mätning, adress- och lägenhetsregister

Pierre Bengtsson
Direkt: 0430-155 13
E-post: pierre.bengtsson@laholm.se
Mätning och kartframställning

Mätningsingenjör

Erik Nickolausson
Direkt: 0430-152 36
E-post: erik.nickolausson@laholm.se
Mätning och kartframställning

Ytterligare personer som arbetar inom byggnadsenhetens versamhetsområde:

Mark- och exploateringsstrateg

Mikael Lennung
Direkt: 0430-152 85
Mobil: 076-800 11 64
E-post: mikael.lennung@laholm.se
Förvaltning av kommunal mark

Mark- och exploateringsingenjör

Arian Limani (Tjänstledig)
Direkt: 0430-153 35 
Mobil: 070-753 03 74 
E-post: Förvaltning av kommunal mark

Kommunsekreterare

Lena Boström
Direkt: 0430-153 41
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
Kallelser, sekreterare vid beredningsutskottets och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017