JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Kontakta

Plan- och exploateringsenheten

Samhällsbyggnadsnämnden

Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 LAHOLM
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Verksamhetschef

Mikeal Lennung
E-post: 
mikael.lennung@laholm.se
Plan- och exploateringschef

Planarkitekter

Sofie Frankzén,Samordnare plangruppen
E-post: sofie.frankzen@laholm.se 
Fysisk planering, detaljplaner mm.

Amadeus Henriksson
E-post: amadeus.henriksson@laholm.se
Fysisk planering, detaljplaner mm.

Nils Christensson
E-post: nils.christensson@laholm.se
Fysisk planering, detaljplaner mm.

Rebecca Nerman
E-post: rebecca.nerman@laholm.se
Fysisk planering, detaljplaner mm.

Rebecka Palmqvist
E-post: rebecka.palmqvist@laholm.se
Fysisk planering, detaljplaner mm.

Översiktsplanerare

Agnes Marklund 
E-post: agnes.marklund@laholm.se
Fysisk planering, översiktsplanering mm.

Hållbarhetsstrateg

Melissa Maxter
E-post: melissa.maxter@laholm.se
Ekologiska hållbarhetsaspekter i fysisk planering,
Agenda 2030, Miljömål, Klimatarbete och klimatanpassning

Planekolog

Rebecka Thise
E-post: rebecka.thise@laholm.se
Naturvärden och biologisk mångfald i fysisk planering mm.

Mark- och exploateringsingenjör

Pernilla Berminge
E-post: pernilla.berminge@laholm.se
Förvaltning av kommunal mark

Elin Wallgren
E-post: elin.wallgren@laholm.se
Förvaltning av kommunal mark

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 19 december 2022