JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Översiktsplaner / Fördjupad översiktsplan - kusten

Fördjupad översiktsplan för kustområdet

Kustområdet från ovan med en glimt av havet.

I fördjupning av översiktsplan för kustområdet utreds kustområdets framtid med sikte på 2040. Kustområdet omfattar inte bara Mellbystrand och Skummeslövsstrand utan även Skottorp, Mellby Företagspark och norrut mot Åmot.

Laholms kommun hade under 2020 en tidig dialog med olika föreningar, skolor och allmänheten för att få en bra nulägesbild av kustområdet. Vi har nu kommit fram till den formella samrådsprocessen. Kommunstyrelsen fattade den 17 augusti 2021 beslut om samråd för fördjupning av översiktsplan för kustområdet.

Utvecklingen och visionen för kustområde omfattar många olika frågor som exempelvis:

 • Klimatfrågor, översvämning, erosion & skyfall
 • Befintlig miljö; kvaliteter, värden, identitet
 • Bevarande och utveckling av värdefull natur
 • Viktiga stråk, platser & kopplingar
 • Turism- och besöksnäring
 • Bostads- och verksamhetsutveckling

Den 27 november 2020 hölls ett avgränsningssamråd avseende miljöbedömning med Länsstyrelsen. Aspekter där betydande miljöpåverkan inte kan uteslutas finns redovisat i miljökonsekvensbeskrivningen.

Samråd

Samrådstiden pågår mellan den 14 september till och med den 26 november 2021

För att läsa fördjupning av översiktsplan för kustområdet, där miljökonsekvensbeskrivning ingår, klicka här för att läsa handlingen.

Behöver du hjälp med hur handlingen fungerar kan du klicka här för att se en introduktionsvideo. I informationsvideon går vi igenom hur du hittar i handlingen och hur allt fungerar. 

Efter det första digitala samrådsmötet kommer en film läggas upp här så att du kan titta på mötet i efterhand.

Information om planförslaget finns också tillgängligt i Stadshusets entré och på Mellby center.

Handlingen lämpar sig bäst för att läsa digitalt då alla kartfunktioner fungerar bäst då. För dig som hellre läser en pdf finns de olika kapitlen nedan.

     1. FÖP kustområdet Inledning
     2. FÖP kustområdet Utvecklingsinriktning
     3. FÖP kustområdet Markanvändning
     3. FÖP kustområdet Markanvändningskarta
     4. FÖP kustområdet Hållbarhetsbedömning
     5. FÖP kustområdet Mål, planer och program
     6. FÖP kustområdet Riksintressen och andra värden
     6. FÖP kustområdet Riksintressekarta
     7. FÖP kustområdet Miljökonsekvensbeskrivning

Samrådsmöten

Vi kommer anordna ett antal olika samrådsmöten.
Vi följer gällande coronarestriktioner och fortfarande ska man hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid symptom. Förändras restriktioner för allmänna sammankomster kommer fysiska möten ändras till digitala. I så fall kommer information om detta här:

 • Traditionellt samrådsmöte anordnas i aulan på Campus i Laholm den 14 oktober och den 3 november klockan 18.
 • Digitala samrådsmöten genomförs den 5 oktober och den 10 november kockan 18.00. Här presenteras det övergripande planförslaget med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Under mötet kan kortare frågor ställas i chatten. Det finns en begränsning på 250 deltagare, kommer du inte med på det finns första mötet försök på nästa. Länkar till mötena ligger här:
 • Öppna hus anordnas vid tre tillfällen när det finns representanter närvarande från kommunen som kan svara på frågor. Det finns möjlighet att titta på dator på plats. Det krävs ingen föranmälan utan det är bara att titta förbi när du kan.  
  • 21 oktober i matsalen på Skottorps skola mellan klockan 16-19
  • 27 oktober på Strandhotellet mellan klockan 15-18
  • 2 november i Skoskumsgården mellan klockan 15-18
 • Vi kommer också finnas på Mellby center den 6 oktober och 8 november mellan klockan 15 och 18 för att svara på frågor.
 • Föreningar kan boka egna möten, se Frågor nedan. 

Synpunkter

Har du synpunkter vill vi ha ditt svar senast den 26 november 2021. Du kan använda dig av synpunktssidan i den digitala handlingen eller skriva till;

Kommunstyrelsen
”Fördjupning av översiktsplan för kustområdet”
Laholms kommun
312 80 Laholm

alternativt kommunstyrelsen@laholm.se Märk mailet med ”FÖP kustområdet”.

Frågor

Har ni frågor om samrådsförslaget kan ni alltid kontakta Katinka Lovén eller Agnes Marklund, samhällsutveckling.
Växel: 0430-150 00

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 13 november 2020