JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Översiktsplaner / Fördjupad översiktsplan - kusten

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Fördjupad översiktsplan för kustområdet

Karta över området med streckmarkering som anger omfattningen av den fördjupade översiktsplanen.

Laholms kommun har nu inlett arbetet med fördjupad översiktsplan för kustområdet 2040. I denna utreds kustens framtid. Kusten omfattar inte bara Mellbystrand och Skummeslövsstrand utan även Skottorp, Mellby industriområde och norrut mot Åmot – områden som också involveras i arbetet.

Vad vill vi då ska hända i det aktuella området i framtiden och vad ska vi ha för strategier?

Utveckling omfattar många olika frågor som exempelvis:

 • Klimatfrågor, översvämning, erosion & skyfall
 • Befintlig miljö; kvaliteter, värden, identitet
 • Bevarande och utveckling av värdefull natur
 • Viktiga stråk, platser & kopplingar
 • Turism  och  besöksnäring
 • Intresse för exploatering

Följ med på gåmöten och säg vad du tycker

Under sommaren anordnar Laholms kommun dialog för denna fördjupade översiktsplan. Övergripande mål och visioner kommer att redovisas tillsammans med en visions-/strukturskiss.

Via denna dialog vill Laholms kommun i ett tidigt skede av processen få in synpunkter från allmänheten. Vid några tillfällen anordnas gåmöten för mindre grupper. Givetvis följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket kan innebära begränsning i antal deltagare.

Föreningar kan boka egna gåmöten.

Ta kontakt med Katinka Lovén på planeringsenheten under vecka 31-33 för att boka egen tid.

Plats och datum för gåmöten

Mellbystrand

 • Måndag den 3 augusti klockan 14-15 och 17-18. Samling vid grönytan nedanför Strandhotellet.
 • Onsdag den 12 augusti klockan 14-15 och 17-18. Samling vid grönytan nedanför Strandhotellet

Skummeslövsstrand

 • Onsdag den 5 augusti klockan 14-15 och 17-18. Samling vid torget i centrum.
 • Tisdag  den 11 augusti klockan 14-15 och 17-18. Samling vid torget i centrum.

Skottorp

 • Måndag den 10 augusti klockan 14-15 17-18,.Samling gröningen vid skolan.

 

Mellan de två tiderna vid gåmötena finns företrädare för Laholms kommun på plats för diskussion och frågor.

Informella synpunkter på webben

Du kan också lämna dina synpunkter digitalt. Enkäten är öppen till och med den 31 augusti.

Eftersom vi är i en tidig dialogfas är inte dessa synpunkter formella. De lämnas vid formella samråd.

Synpunkter som lämnas nu används som arbetsmaterial i det fortsatta arbetet. Så passa på och tyck till om din ort. I enkätens fritextfält kan du utveckla dina synpunkter.

Länk till enkäten hittar du på denna sida

På denna sida finns också länkar till olika dokument kopplade till den fördjupade översiktsplanen.

Process

Sommaren 2020 befinner vi oss i en skiss-, utrednings- och dialogfas. Ett formellt samråds planeras preliminärt i slutet av året.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 2 juli 2020