JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Översiktsplaner / Fördjupad översiktsplan - kusten

Fördjupad översiktsplan för kustområdet

Kustområdet från ovan med en glimt av havet.

I fördjupning av översiktsplan för kustområdet utreds kustområdets framtid med sikte på 2040. Kustområdet omfattar inte bara Mellbystrand och Skummeslövsstrand utan även Skottorp, Mellby Företagspark och norrut mot Åmot.

Fördjupad översiktsplan för kustområdet var på samråd den 14 september till och med den 26 november 2021. Nu pågår arbete med att sammanställa alla synpunkter innan planen ska bearbetas inför nästa skede, granskningen.

Vi kommer uppdatera hemsidan löpande i olika skeden och vid aktuella beslut.

Utvecklingen och visionen för kustområde omfattar många olika frågor som exempelvis:

  • Klimatfrågor, översvämning, erosion & skyfall
  • Befintlig miljö; kvaliteter, värden, identitet
  • Bevarande och utveckling av värdefull natur
  • Viktiga stråk, platser & kopplingar
  • Turism- och besöksnäring
  • Bostads- och verksamhetsutveckling

Frågor

Har ni frågor om samrådsförslaget kan ni alltid kontakta Katinka Lovén eller Agnes Marklund, samhällsutveckling.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 27 juli 2022