JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Översiktsplaner / Fördjupad översiktsplan - kusten

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Fördjupad översiktsplan för kustområdet

Karta över området med streckmarkering som anger omfattningen av den fördjupade översiktsplanen.

Laholms kommun har under våren och sommaren 2020 haft en tidig dialog med byalag, skolklasser och allmänheten. Nu under hösten har  det formella arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för kusten påbörjats. I denna utreds kustens framtid med sikte på 2040. Kusten omfattar inte bara Mellbystrand och Skummeslövsstrand utan även Skottorp, Mellby industriområde och norrut mot Åmot – områden som också involveras i arbetet.

Aktuell information

Den tidiga dialogen, som nu är avslutad, utgör ett underlag för det fortsatta arbetet. Det är värdefullt för kommunen att i ett tidigt skede diskutera områdets identitet och karaktär samt vad som är positivt och kanske negativt. Hur ser man på områdets framtid? Detta är viktiga aspekter att ha med sig in i arbetet.

Vad vill vi då ska hända i det aktuella området i framtiden och vad ska vi ha för strategier? Utveckling omfattar många olika frågor som exempelvis:

  - Klimatfrågor, översvämning, erosion & skyfall
  - Befintlig miljö; kvaliteter, värden, identitet
  - Bevarande och utveckling av värdefull natur
  - Viktiga stråk, platser & kopplingar
  - Turism  och  besöksnäring
  - Intresse för exploatering

Det finns många frågor som ska bearbetas i arbetet med kustområdet. Hemsidan kommer uppdateras när samråd närmar sig, troligtvis under våren.

Frågor

Har ni frågor om det pågående arbetet kan ni alltid kontakta Katinka Lovén.

Översiktsplanerare
Katinka Lovén
Växel:   0430-150 00
Mobil:   076-516 78 35
E-post: katinka.loven@laholm.se

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: VGT
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 13 november 2020