JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Översiktsplaner / Fördjupad översiktsplan - Kusten

Fördjupad översiktsplan för kustområdet

Kustområdet från ovan med en glimt av havet.

Fördjupad översiktsplan för kusten integreras i den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP2050.

Fördjupad översiktsplan för kustområdet var på samråd den 14 september till och med den 26 november 2021. Den 16 maj 2023 tog Kommunstyrelsen beslut att avsluta arbetet med den fördjupade översiktsplanen för kusten. Synpunkterna och det material som tagits fram kommer bearbetas och tas med in i arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen.

När uppdrag gavs var syftet med planen att precisera och konkretisera bilden av hur mark- och vattenområden i området skulle utvecklas på lång sikt med utgångpunkt i strategier från gällande översiktsplan, Framtidsplan 2030. Att ta utgångspunkt i gällande översiktsplans strategier bedöms inte längre som aktuellt när en ny översiktsplan med nya strategier arbetas fram parallellt. Att arbeta med två parallella översiktsplaner med olika strategier och områdesomfattning kan uppfattas som otydligt och försvårar kommunikationen både internt och externt. Vidare bedöms inte arbetet med den fördjupande översiktsplanen för kusten ge större tidsvinster i det strategiska arbetet jämfört med om innehållet integreras i den kommunövergripande översiktsplanen.

Frågor

Har ni frågor om samrådsförslaget kan ni alltid kontakta Agnes Marklund, översiktsplanerare.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 25 maj 2023