JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Översiktsplaner / Fördjupad översiktsplan Åmot

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Laholm växer västerut

I förslaget till plankarta för Åmot ryms bostäder fär närmare 5 000 personer.

Under sommaren 2010 presenterades ett förslag till fördjupad översiktsplan för Åmot, mellan Laholm och Mellbystrand. Förslaget, som handlar om hur Laholm ska växa västerut under kommande decennier har klubbats i kommunfullmäktige.

Som mest rymmer planerna 5 000 nya invånare samt verksamheter som exempelvis handel.

Områdets utbyggnad, som omfattar 300 hektar vilket motsvarar ungefär 430 fotbollsplaner, har delats in i etapper och verksamhetsområdena har närmare preciserats.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017