Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Översiktsplaner / Fördjupad översiktsplan Åmot

Laholm växer västerut

Förstora bilden - Karta_Amot_ny.gif

I förslaget till plankarta för Åmot ryms bostäder fär närmare 5 000 personer.

Under sommaren 2010 presenterades ett förslag till fördjupad översiktsplan för Åmot, mellan Laholm och Mellbystrand. Förslaget, som handlar om hur Laholm ska växa västerut under kommande decennier har klubbats i kommunfullmäktige.

Som mest rymmer planerna 5 000 nya invånare samt verksamheter som exempelvis handel.

Områdets utbyggnad, som omfattar 300 hektar vilket motsvarar ungefär 430 fotbollsplaner, har delats in i etapper och verksamhetsområdena har närmare preciserats.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Verksamhetschef

Charlotta Hansson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 84
Mobil: 070-545 38 02
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument