Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Planprogram

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Planprogram

För att förbereda för ett kommande detaljplanearbete kan kommunen välja att upprätta ett särskilt program där planens förutsättningar och mål framgår. Detta kan vara lämpligt inför komplicerade planer som rör många intressenter och starka motstående intressen eller när en plan saknar stöd i kommunens översiktsplan. Planprogrammet ska samrådas kring och berörda personer och organisationer har möjlighet att lämna synpunkter i ett tidigt skede.

Ett planprogram kan omfatta ett större område som till exempel en stadsdel och utgör då ett underlag för flera framtida detaljplaner.  Programmet kan innehålla bilder, illustrationer och beskrivande texter.

Kommunen avgör själv om ett program ska tas fram, ett ställnings-
tagande som inte kan överklagas.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017