JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Planprogram

Planprogram

För att förbereda för ett kommande detaljplanearbete kan kommunen välja att upprätta ett särskilt program där planens förutsättningar och mål framgår. Detta kan vara lämpligt inför komplicerade planer som rör många intressenter och starka motstående intressen eller när en plan saknar stöd i kommunens översiktsplan. Planprogrammet ska samrådas kring och berörda personer och organisationer har möjlighet att lämna synpunkter i ett tidigt skede.

Ett planprogram kan omfatta ett större område som till exempel en stadsdel och utgör då ett underlag för flera framtida detaljplaner.  Programmet kan innehålla bilder, illustrationer och beskrivande texter.

Kommunen avgör själv om ett program ska tas fram, ett ställnings-
tagande som inte kan överklagas.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 10 maj 2022