JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Planprogram / Haga

Haga

Planprogramsområde för Haga, Skottorp

Syfte & Huvuddrag

Syftet med planprogrammet är att utifrån målen och visionerna i Framtidsplan 2030, ta fram ett samlat planeringsunderlag för den framtida fysiska planeringen av utbyggnadsområdet Haga i Skottorp. Syftet är att planprogrammet ska ligga till grund för att flera detaljplaner i området.

Planområdet är beläget i direkt anslutning till östra delarna av Skottorps samhälle. I väster gränsar planområdet till en rad befintliga villor längs Plöjarevägen. I norr avgränsas planområdet av Skottorps vattentäkt. I öst gränsar det till åkermark och i söder avgränsas planområdet av väg 585 (Stensåvägen).

Planprogrammet innebär att ett nytt bostadsområde tillskapas i Skottorps södra utkant. Bebyggelsen består av bostadsområden i en blandning från 1-3 våningar. I området föreslås även en förskola, torgyta, naturområden med park och en lekplats. Planprogrammet har utgått från att ca 300 - 400 bostäder ska tillskapas.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen godkände planprogrammet den 27 augusti 2019 och gav miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för etapp 1 av planprogramsområdet.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 10 maj 2022