Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Planprogram / Haga

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Haga

Planprogramsområde för Haga, Skottorp

Syfte & Huvuddrag

Syftet med planprogrammet är att utifrån målen och visionerna i Framtidsplan 2030, ta fram ett samlat planeringsunderlag för den framtida fysiska planeringen av utbyggnadsområdet Haga i Skottorp. Syftet är att planprogrammet ska ligga till grund för att flera detaljplaner i området.

Planområdet är beläget i direkt anslutning till östra delarna av Skottorps samhälle. I väster gränsar planområdet till en rad befintliga villor längs Plöjarevägen. I norr avgränsas planområdet av Skottorps vattentäkt. I öst gränsar det till åkermark och i söder avgränsas planområdet av väg 585 (Stensåvägen).

Planprogrammet innebär att ett nytt bostadsområde tillskapas i Skottorps södra utkant. Bebyggelsen består av bostadsområden i en blandning från 1-3 våningar. I området föreslås även en förskola, torgyta, naturområden med park och en lekplats. Planprogrammet har utgått från att ca 300 - 400 bostäder ska tillskapas.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen godkände planprogrammet den 27 augusti 2019 och gav miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för etapp 1 av planprogramsområdet.

Synpunkter

Har ni frågor om planprogrammet kan ni kontakta eller besöka samhällsbyggnadskontoret på nedanstående adress.

Miljö och byggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 30 augusti 2019