JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Planprogram / Haga

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Haga

Planprogramsområde för Haga, Skottorp

Syfte & Huvuddrag

Syftet med planprogrammet är att utifrån målen och visionerna i Framtidsplan 2030, ta fram ett samlat planeringsunderlag för den framtida fysiska planeringen av utbyggnadsområdet Haga i Skottorp. Syftet är att planprogrammet ska ligga till grund för att flera detaljplaner i området.

Planområdet är beläget i direkt anslutning till östra delarna av Skottorps samhälle. I väster gränsar planområdet till en rad befintliga villor längs Plöjarevägen. I norr avgränsas planområdet av Skottorps vattentäkt. I öst gränsar det till åkermark och i söder avgränsas planområdet av väg 585 (Stensåvägen).

Planprogrammet innebär att ett nytt bostadsområde tillskapas i Skottorps södra utkant. Bebyggelsen består av bostadsområden i en blandning från 1-3 våningar. I området föreslås även en förskola, torgyta, naturområden med park och en lekplats. Planprogrammet har utgått från att ca 300 - 400 bostäder ska tillskapas.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen godkände planprogrammet den 27 augusti 2019 och gav miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för etapp 1 av planprogramsområdet.

Synpunkter

Har ni frågor om planprogrammet kan ni kontakta eller besöka samhällsbyggnadskontoret på nedanstående adress.

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: KSD
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 30 augusti 2019