JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Planprogram / Östra Nyby

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Östra Nyby

Illustrationskarta över ny bebyggelse i Östra Nyby

Östra Nyby - en ny stadsdel

Planområdet är beläget i den södra utkanten av Laholms stad, direkt söder om väg 24 och öster om Ängelholmsvägen. Syftet med planprogrammet för Östra Nyby är att undersöka förutsättningarna för att bygga i området, att ta fram ett gestaltningsförslag för kommande bebyggelse samt att utreda lämplig etappindelning av kommande detaljplaner.

Planprogrammet innebär att ett nytt bostadsområde tillskapas i Laholms tätorts södra utkant. Bebyggelsen består av en blandning av flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus. I området föreslås även en förskola, ett torg, naturområden med parker och en lekplats. Planprogrammet innebär att totalt ca 250 nya bostäder tillskapas.

Planprocessen

Efter samrådstiden har handlingarna reviderats och ett beslut om att godkänna planförslaget har tagits i kommunstyrelsen. Det innebär att en detaljplan kan tas fram för området. Samtliga planprogramhandlingar finns tillgängliga på denna sida under rubriken Dokument.

Film 

På Youtube kan du se en film om Östra Nyby och invånardialog. Klicka på "Film - Invånardialog Östra Nyby" under Länkar.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017